Home

ADOS je agentúra poskytujúca komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť  v domácom prostredí pacientom všetkých vekových skupín. Cieľom činnosti je predísť , prípadne skrátiť hospitalizáciu v ústavnom zariadení, urýchliť proces uzdravovania a získania nezávislosti a sebestačnosti v ich dôverne známom a hlavne prirodzenom prostredí a  tým výrazne zvýšiť kvalitu života..

Adresa

ADOSKA, s.r.o.
Kapitulská 13
917 00 Trnava

Telefón

Mgr.et Bc. Viera Hlavatá Msc.
+421 0908 723 856

Email

info@adoska.sk