O nás

ADOS je agentúra poskytujúca komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť  v domácom prostredí pacientom všetkých vekových skupín. Cieľom činnosti je predísť , prípadne skrátiť hospitalizáciu v ústavnom zariadení, urýchliť proces uzdravovania a získania nezávislosti a sebestačnosti v ich dôverne známom a hlavne prirodzenom prostredí a  tým výrazne zvýšiť kvalitu života..

Ošetrujeme pacientov v  Trnave a okolí nachádzajúcich sa v ťažkom zdravotnom stave, imobilných či ťažko mobilných. Taktiež poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť v terminálnom štádiu života . Nevyhnutnou podmienkou je súhlas ošetrujúceho lekára a  zdravotný stav , ktorý umožňuje liečbu v domácnosti.

Odborné ošetrovanie poskytujú skúsené  sestry s dlhodobou praxou pri lôžku, ktoré sú registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), evidované na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) a majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka. Sú absolventky vzdelaní vyššieho stupňa/ v špecializácii na komunitné ošetrovateľstvo, intenzívna starostlivosť o dospelých/.  Svoju odbornosť si neustále zvyšujú prostredníctvom interných a externých odborných seminárov.

ADOS poskytuje svoje služby pacientom od roku 1998.

Odborným garantom : Mgr. Mária Vančová

Koordinátorom ošetrovateľskej starostlivosti : Mgr. et. Bc.Viera Hlavatá Msc.

Cenník na stiahnutie – cenník.pdf
Návrh do VŠZP – navrh.pdf
Poverenie na IV – poverenie.pdf

Zmluvní partneri

Dôvera                                                           24
Všeobecná zdravotná poisťovňa       25
Union                                                             27